Browary Piast

  • Przygotowanie programu restrukturyzacji firmy oraz nowej strategii dystrybucji
  • Przygotowanie i wprowadzenie nowych layoutów etykiet (funkcjonują do dnia dzisiejszego)
  • Koordynacja w zakresie sponsoringu filmu “Kiler”
  • Przygotowanie firmy do wprowadzenia inwestora strategicznego – Carlsberg