DrWitt

  • Dyrektor ds. Rozwoju, Doradca Zarządu
  • Odpowiedzialność za opracowanie i wdrażanie strategii wytyczania ilościowych celów sprzedaży i specyfikację działań potrzebnych do osiągnięcia tych celów
  • Dostarczenie rekomendowanych rozwiązań, realizacja strategicznych decyzji podejmowanych przez Zarząd
  • Pozycjonowanie produktu oraz ustalanie polityki cenowej
  • Opracowanie programu reorganizacji firmy i przygotowanie jej do przejęcia przez Inwestora strategicznego